Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu

Książka przychodów i rozchodów

Forma ewidencji przewidziana zarówno dla firm jednoosobowych jak i spółek cywilnych, jawnych. Każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu książkę przychodów zapewniamy kompleksową usługę w zakresie rachunkowości, rozliczeń podatkowych PIT oraz podatku VAT. Nasi klienci mają zapewnione bieżące doradztwo ekonomiczne i w zakresie optymalizacji podatkowej związane z prowadzoną działalnością Nasza oferta obejmuje:

 1. prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
 2. prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
 3. prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych
 4. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 5. prowadzenie ewidencji wyposażenia
 6. ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 7. sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji  VAT, VAT-UE
 8. sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT-36, PIT36L)
 9. sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 10. bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 11. reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS wyprowadzanie zaległości w księgowaniu

Ryczałt

Jest to uproszczona forma ewidencji księgowej. Opodatkowanie tego rodzajem podatku przychodów jest szczególnie opłacalna w sytuacji ponoszenia niskich kosztów, stosowania bardzo wysokiej marży itp. Ta forma podatkowa może być stosowana przez firmy jednoosobowe jak również spółki cywilne.

Nasza oferta obejmuje:

 1. prowadzenie ewidencji ryczałtowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym
 2. prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
 3. prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych
 4. ustalanie wysokości zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy
 5. sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji  VAT, VAT-UE
 6. sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT-28)
 7. sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 8. bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 9. reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 10. wyprowadzanie zaległości w księgowaniu

23 lata doświadczenia w księgowości

Możliwość prowadzenia księgowości przez internet

Rozliczenia dochodów PIT i zwrotu podatku z zagranicy online

BIURO RACHUNKOWE DARIA MALINOWSKA przy ul. Broniewskiego 5C/17 w Toruniu jest biurem licencjonowanym ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE