Biuro Rachunkowe Daria Malinowska

Pisanie wniosków o emeryturę

Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury musi dostarczyć do ZUS wniosek o emeryturę wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem pracodawcy - powinien on być złożony nie później niż na 30 dni przed zamierzonym przejściem na emeryturę. Osoba, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny (mężczyzna - 65 lat), nie musi rozwiązywać stosunku pracy, aby przejść na emeryturę.

Do wniosku o emeryturę (ZUS RP-1) należy dodatkowo dołączyć:

  1. Dokument stwierdzający datę urodzenia;
  2. Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (ZUS RP- 6), w którym należy podać posiadane przez ubezpieczonego okresy składkowe i nieskładkowe na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzających istnienie tych okresów;
  3. Dokumenty potwierdzające istnienie okresów składkowych i nieskładkowych wydawane przez zakłady pracy i inne uprawnione do tego instytucje i organizacje (np.: świadectwa pracy, wpisy do legitymacji ubezpieczeniowej, książeczka wojskowa, dyplomy ukończenia szkół);
  4. Zaświadczenie o wynagrodzeniu w kolejnych latach pracy (ZUS RP-7) wydawane tylko przez pracodawcę. Powinno ono być pobrane od każdego z pracodawców. Innym dokumentem może być legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o okresach zatrudnienia i osiąganych wynagrodzeniach.
  5. Zaświadczenie o istnieniu inwalidztwa (tylko wtedy jeżeli przyznanie świadczenia emerytalnego uzależnione jest od zaliczenia do grupy inwalidzkiej)

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o świadczenie emerytalne muszą być oryginalne.

Osoba składająca wniosek o świadczenie emerytalne, może taki wniosek wycofać. Może to zrobić najpóźniej do dnia uprawomocnienia się decyzji, czyli w miesiąc od dnia jej doręczenia.

Biuro Rachunkowe Daria Malinowska z siedzibą w Toruniu, przy ul. Broniewskiego 5C/17 jest biurem licencjonowanym, Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 29524/02.
© 2018 Biuro Rachunkowe Daria Malinowska