BIURO RACHUNKOWE DARIA MALINOWSKA przy ul. Broniewskiego 5C/16 w Toruniu jest biurem licencjonowanym ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Rozliczenie i zwrot podatku z Belgii

O zwrot podatku z Belgii może się starać podatnik, który legalnie pracował w Belgii oraz miał pobrane zaliczki na podatek dochodowy przez pracodawcę. Rozliczyć się z urzędem skarbowym możemy do 3 lat wstecz. Jeśli podatnik otrzymał wezwanie do rozliczenia z Federale Overheidsdienst Financien, powinien złożyć deklarację niezwłocznie.

Czy rozliczenie jest obowiązkowe?

Tak, rozliczenie podatku z Belgii jest obowiązkowe dla osób, które legalnie pracowały w tym kraju.

Jeśli podatnik posiada współmałżonka, wtedy ma obowiązek rozliczenia wspólnego z małżonkiem. Takie rozliczenie niesie za sobą szereg korzyści szczególnie, gdy współmałżonek nie zarabia lub jego dochody są niskie.

Rezydent czy nierezydent?

Rezydentem podatkowym w Belgii będą przede wszystkim Ci, którzy mają stałe zameldowanie w tym kraju. Osoby te otrzymują automatycznie wezwanie między kwietniem a czerwcem oraz muszą się rozliczyć w wersji papierowej do końca czerwca (termin rozliczenia on-line jest nieco dłuższy).

Nierezydenci, to Ci, którzy nie mają stałego meldunku w Belgii, pracują w tym kraju, ale ich centrum interesów osobistych i/lub gospodarczych jest w innym kraju (np. w Polsce).

Dochody wykazywane przez podatnika przy rozliczeniu podatku w Belgii.

W trakcie rozliczenia podatku z Belgii należy przedstawić i udokumentować wszystkie dochody z wszystkich innych krajów, w których się pracowało, np. z Polski, Niemiec itd. Dzięki temu urzędnicy mogą poprawnie przypisać podatnika do grupy podatkowej oraz określić prawo do ulg podatkowych. Dochody te również są weryfikowane pod względem unikania podwójnego opodatkowania. Dodatkowo proszę pamiętać o ujawnieniu dochodów współmałżonka.

Belgijska karta podatkowa fiche/indywiduale rekening/loonbony?

Podstawą do rozliczenia podatku z Belgii jest karta podatkowa fiche / loonfiche / fiche de remunerations / Fiche ze świadczenia bezrobotnego wydane przez pracodawcę. Dokument ten powinien zostać wydany przez pracodawcę do kwietnia kolejnego roku. Jeżeli pracownik go nie otrzyma, to powinien o niego wnioskować do pracodawcy, ponieważ na nim znajdują się wszystkie niezbędne dane do rozliczenia (kwoty dochodu, podatku oraz Nationaal Nummer). Dokumentami zastępczymi dla karty podatkowej może być roczne zestawienie płacowe Individuele rekening lub otrzymane comiesięczne odcinki płacowe loonbrief / loonbon / Fiche de Salaire / Bulletin de Paie (potrzebne są wszystkie paski wypłat z całego okresu zatrudnienia).

Czas trwania rozliczenia zawiera się w przedziale 6-12 miesięcy.

Rezultat rozliczenia jest uzależniony od wielu czynników, m. in. od składek pobranych na podatek przez pracodawcę, od ogólnej sytuacji finansowo-rodzinnej, od przyznanych ulg oraz od pozostałych dochodów uzyskanych przez podatnika i jego współmałżonka, dlatego wynikiem końcowym rozliczenia może być zwrot lub dopłata, ostateczny wynik będzie widoczny na decyzji podatkowej.

24 lata doświadczenia w księgowości

Możliwość prowadzenia księgowości przez internet

Rozliczenia dochodów PIT i zwrotu podatku z zagranicy online

© Biuro Rachunkowe Daria Malinowska 2000 - 2024