SZANOWNI KLIENCI, INFORMUJEMY, ŻE OBSŁUGA ROZLICZEŃ PIT ORAZ PODATKU Z ZAGRANICY REALIZOWANA JEST W GODZ.:
09.00 - 15.00.
Biuro Rachunkowe Daria Malinowska

Rozliczenie i zwrot podatku z Danii

Rozliczenie podatku z Danii

O zwrot podatku z Danii może się starać każdy, kto legalnie pracował w Danii i miał odprowadzony podatek od wynagrodzenia. Rozliczenie podatku z Danii jest obowiązkowe, a deklaracje podatkową należy złożyć do 1 lipca danego roku (za rok ubiegły). Korektę rozliczenia dokonujemy do 3 lat wstecz.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia

Arsopgorelse - rozliczenie roczne przesyłane przez duński urząd skarbowy, dokument ten zawiera wysokość dochodu oraz wysokość potrącanych podatków w czasie danego roku podatkowego. Payslipy - miesięczne odcinki z wypłaty.

Deklarację podatkową można przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Internetu. Jednak urząd skarbowy dużo chętniej i szybciej dokonuje rozliczeń sporządzanych on-line. Do rozliczenia on-line potrzebny jest aktualny TastSelv-kode (8 cyfrowy numer, który jest hasłem potrzebnym do zalogowania się do systemu). Kod można zamówić na stronie urzędu: www.tastselv.skat.dk.

Ulgi możliwe do uzyskania

- koszty dojazdu z Danii do Polski i z Polski do Danii, można je rozliczyć również ryczałtowo (SKAT ustala stawkę za każdy kilometr) - koszty poniesione na zakwaterowanie, - koszty poniesione na wyżywienie,

Do rozliczenia nie trzeba przedstawiać rachunków ani faktur, natomiast duński urząd skarbowy ma 7 lat na sprawdzenie czy faktycznie podane koszty były ponoszone, więc dokumenty takie powinno przechowywać się w domu. Zwracamy na to szczególną uwagę, gdyż ostatnimi czasy Urząd coraz częściej korzysta z tego prawa i przeprowadza tzw. kontrole skarbowe.

Termin rozliczenia

Od momentu kiedy urząd skarbowy w Danii otrzyma zeznanie podatkowe ma 6 miesięcy na jego rozpatrzenie, szybkość rozpatrywania deklaracji zależy od urzędu.

Po weryfikacji zeznania podatkowego urząd skarbowy przesyła ostateczne rozliczenie podatkowe Arsopgorelse, na którym widnieje informacja o zwrocie lub dopłacie podatku. Jeśli należy Ci się zwrot podatku i posiadasz zarejestrowane NemKonto to pieniądze zostaną przelane na to konto.

NemKonto

NemKonto to konto, które podatnik będąc w Danii podaje w duńskim urzędzie skarbowym (SKAT) jako konto, na które SKAT ma przelać ewentualny podatek. NemKontem może być to konto duńskie lub konto polskie złotówkowe (nie może to być konto polskie walutowe).

Biuro Rachunkowe Daria Malinowska z siedzibą w Toruniu, przy ul. Broniewskiego 5C/17 jest biurem licencjonowanym, Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 29524/02.
© 2023 Biuro Rachunkowe Daria Malinowska