Biuro Rachunkowe Daria Malinowska

Rozliczenie i zwrot podatku z Irlandii

Rozliczenie podatku z Irlandii

Rok podatkowy w Irlandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. O zwrot podatku można ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego. Rozliczenia można dokonać do 4 lat wstecz.

Dokumenty podatkowe można wysłać również przed zakończeniem roku podatkowego, jednak jest to równocześnie zobowiązanie do nie podejmowania żadnej pracy na terenie Irlandii do 1 stycznia kolejnego roku.

Dokumenty potrzebne do odzyskania podatku

- oryginały dokumentów P45, P60
- w przypadku braku wymienionych dokumentów , ostatnie payslipy wraz z dokładną nazwą i adresem pracodawcy (dodatkowa opłata 20 ? + 23% VAT).
- wyraźną kopię aktualnego dowodu osobistego

O czym należy pamiętać podczas pobytu w Irlandii?

Ważne jest by podatnik kończący pracę pamiętał o konieczności odebrania od pracodawcy dokument P45 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków) lub by się upewnił, że pracodawca posiada aktualny adres zameldowania podatnika w Polsce, Sytuacja wygląda podobnie względem dokumentu P60( podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków w skali całego roku podatkowego) wystawianym po 1 stycznia (koniec roku podatkowego w Irlandii).

Należy również pamiętać o zachowaniu ostatnich payslip-ów od wszystkich pracodawców oraz dokładnych nazw i adresów pracodawcy.

Koszt usługi

Przed rozliczeniem wyliczymy szacunkową kwotę zwrotu oraz kwotę należnej prowizji, którą należy uregulować przed rozliczeniem. Klient otrzyma zwrot w formie czeku, który przyjdzie na wskazany przez klienta adres lub w formie przelewu na konto w Irlandii.

W przypadku rozliczenia na podstawie ostatniego payslipa pobierana jest dodatkowa opłata wysokości 20 Euro + 23% VAT.

Czas oczekiwania na rozliczenie

Procedura zwrotu podatku z Irlandii trwa 2-3 miesiące, zdarza się jednak, że rozliczenie wymaga dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, co powoduje wydłużenie procedury (w przypadku rozliczenia na podstawie payslip-ów czas oczekiwania na rozliczenie się wydłuża).

Biuro Rachunkowe Daria Malinowska z siedzibą w Toruniu, przy ul. Broniewskiego 5C/17 jest biurem licencjonowanym, Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 29524/02.
© 2018 Biuro Rachunkowe Daria Malinowska