SZANOWNI KLIENCI, INFORMUJEMY, ŻE OBSŁUGA ROZLICZEŃ PIT ORAZ PODATKU Z ZAGRANICY REALIZOWANA JEST W GODZ.:
09.00 - 15.00.
Biuro Rachunkowe Daria Malinowska

Księgowość spółek i osób fizycznych

Księgi handlowe

Jest to obligatoryjna forma ewidencji dla spółek prawa handlowego, takich jak spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa i innych. Również firmy jednoosobowe, spółki jawne mogą być zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych. W ramach świadczonych usług przygotowujemy również roczne sprawozdanie finansowe. Na życzenie klientów sporządzamy wg ustalonych wzorów okresowe raporty finansowe dla właścicieli również w języku angielskim.

Nasza oferta obejmuje:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 2. tworzenie i modyfikacja Zakładowego Planu Kont
 3.  
 4. tworzenie instrukcji obiegu dokumentów
 5. tworzenie instrukcji inwentaryzacyjnych
 6. prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
 7. prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych
 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 9. ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych
 10. sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji  VAT, VAT-UE
 11. sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i
 12. strat, cash-flow i innych)
 13. sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT-36, PIT36L) i prawnych (CIT-8)
 14. sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 15. bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 16. reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 17. wyprowadzanie zaległości w księgowaniu
Biuro Rachunkowe Daria Malinowska z siedzibą w Toruniu, przy ul. Broniewskiego 5C/17 jest biurem licencjonowanym, Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 29524/02.
© 2023 Biuro Rachunkowe Daria Malinowska