BIURO RACHUNKOWE DARIA MALINOWSKA przy ul. Broniewskiego 5C/16 w Toruniu jest biurem licencjonowanym ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld

Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld

Niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld wypłacany jest przez Familienkasse. Prawo do tego świadczenia ma każda osoba pracująca na terenie Niemiec, posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy (unbeschränkte Steuerpflicht) lub odprowadzone w Niemczech składki na ubezpieczenie, której dzieci mają mniej niż 25 lat i są na jej utrzymaniu (dzieci po 18 roku życia muszą nadal się uczyć). Wnioskodawca może ubiegać się o świadczenie na dziecko do pół roku wstecz, począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Świadczenie to jest przyznawane na dzieci mieszkające w Polsce jak i te przebywające w Niemczech. Zasiłek można także uzyskać na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, pod warunkiem, że należą do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Zazwyczaj wnioskodawcą jest osoba zajmująca się dziećmi, przebywająca z nimi i będąca wspólnie z nimi zameldowana. Natomiast prawo do rodzinnego powstaje kiedy drugi rodzic pracuje w Niemczech i tam odprowadza podatki.

W przypadku osób oddelegowanych do pracy na terenie Niemiec, będących w związku małżeńskim, wnioskodawcą jest osoba oddelegowana.

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Nieograniczony obowiązek podatkowy nabywa osoba która:
posiada meldunek w Niemczech (i jest w stanie udokumentować swój pobyt w Niemczech np. umową najmu, rachunkami za czynsz)
lub miejsce stałego pobytu przez co najmniej 183 dni (pół roku) i również jest w stanie udokumentować swój pobyt w Niemczech np. umową najmu, rachunkami za czynsz
lub złożyła wniosek/prośbę o nadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego i został rozpatrzony pozytywnie. Wniosek/prośbę można złożyć jeśli co najmniej 90% dochodów z całego roku pochodzi z Niemiec lub jeśli dochód z Polski nie przekroczył kwoty ok. 4326 euro (co roku ta kwota ulega zmianie). Najlepiej złożyć go razem z deklaracją podatkową za dany rok podatkowy.

Obecnie Familienkasse w trakcie procesu przyznawania świadczenia żąda przedstawienia zaświadczenia o obowiązku podatkowym. Kwestią ustalania obowiązku podatkowego i wystawiania odpowiednich zaświadczeń zajmuje się Finanzamt ? niemiecki urząd skarbowy.

Osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym beschränkte Steuerpflicht nie mają prawa do Kindergeld, jeżeli ich składki odprowadzone są tylko w Polsce.

Wysokość świadczenia

W 2022:
219 EUR miesięcznie na pierwsze dziecko
219 EUR miesięcznie na drugie dziecko
225 EUR miesięcznie na trzecie dziecko
250 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko

Obywatele polscy ubiegający się o zasiłek rodzinny w Niemczech w przypadku gdy jedno z rodziców dziecka mieszka w Polsce podlegają nie tylko przepisom prawa niemieckiego lecz również przepisom prawa polskiego i unijnego. W związku z tym zanim Familienkasse wystawi decyzję w sprawie niemieckiego świadczenia rodzinnego Kindergeld żąda informacji na temat prawa do tego świadczenia w Polsce.

Niezbędne jest otrzymanie z Ośrodka Pomocy Społecznej decyzji lub zaświadczenia o prawie lub jego braku do pobierania świadczenia. W tym celu (jeśli jeszcze to nie zostało zrobione) należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Ośrodku Polityki Społeczne oraz zgłosić pracę małżonka na terenie Niemiec. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej lub Wojewoda wystawia decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu prawa do zasiłku rodzinnego w Polsce i tą właśnie decyzję (przetłumaczoną przysięgle na język niemiecki) należy złożyć wraz z wnioskiem o Kindergeld w odpowiedniej Familienkasse. Gdy klientowi należy się zasiłek rodzinny w Polsce lub gdy klient nie przedstawi decyzji w sprawie braku prawa do polskiego zasiłku, Familienkasse pomniejszony należne świadczenie z Niemiec o kwotę polskiego zasiłku rodzinnego.

UWAGA!

Zajmujemy się również załatwianiem Kindergeld osobom prowadzącym małą działalność - Gewerbe. Klient musi jednak odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech.

24 lata doświadczenia w księgowości

Możliwość prowadzenia księgowości przez internet

Rozliczenia dochodów PIT i zwrotu podatku z zagranicy online

© Biuro Rachunkowe Daria Malinowska 2000 - 2024