BIURO RACHUNKOWE DARIA MALINOWSKA przy ul. Broniewskiego 5C/16 w Toruniu jest biurem licencjonowanym ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowo-płacowej przejmujemy opiekę nad dokumentacją pracowników od momentu przyjęcia pracownika do pracy aż do jego zwolnienia.

Sporządzamy listy płac oraz dokonujemy rozliczeń z ZUS i PFRON. Na życzenie naszych klientów opracowujemy zakładowe regulaminy pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych i inne.

Nasza oferta obejmuje:

 1. przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 2. prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
 3. kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP
 4. sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy
 5. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników
 6. prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów zleceń i umów o dzieło
 8. prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 9. obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń
 10. sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-4R) i informacji o uzyskanych dochodach (PIT-11)
 11. doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz płatników składek ZUS
 12. reprezentowanie klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi
 13. sporządzanie sprawozdań do GUS
 14. rozliczenie dofinansowań i refundacji SODiR
 15. pomoc przy szkoleniach i nadzór w zakresie BHP

24 lata doświadczenia w księgowości

Możliwość prowadzenia księgowości przez internet

Rozliczenia dochodów PIT i zwrotu podatku z zagranicy online

© Biuro Rachunkowe Daria Malinowska 2000 - 2024